Coronavaccinatie en zwangerschap

Geschreven op 04/05/2021
Promessa verloskundigen


Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de nieuwe adviezen ten aanzien van een coronavaccinatie in de zwangerschap. Deze adviezen zijn gebaseerd op informatie die op dit moment bekend is. Wij adviseren jullie om de adviezen te lezen en jullie eigen afweging te maken.

RIVM

Het RIVM adviseert alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin op het moment dat zij een oproep krijgen. mRNA-vaccins zijn de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. In de Verenigde Staten kregen inmiddels meer dan 90.000 zwangere vrouwen een mRNA-vaccin en daarbij zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld.

Adviezen
De werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft de volgende adviezen geformuleerd over vaccinatie tegen COVID-19 van vrouwen rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed:

- De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen routinematig te vaccineren wanneer ze volgens de landelijke vaccinatiestrategie daarvoor in aanmerking komen.

- De werkgroep ziet geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de preconceptionele periode bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling.

- De werkgroep spreekt haar voorkeur uit om bij zwangere vrouwen en in het kraambed de vaccinatie met één van de mRNA-vaccins uit te voeren.

 - De werkgroep is van mening dat vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.

- Ongeacht de vaccinatiestatus blijven voor zwangere vrouwen net als voor anderen, de reguliere voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondneusmasker onveranderd bestaan.

In de bijlage de folder van de GGD over zwangerschap en vaccinatie

- De werkgroep adviseert met nadruk aan vrouwen met onderliggende ernstige ziekten die volgens de landelijke vaccinatiestrategie voor vaccinatie in aanmerking komen, zich te laten vaccineren, omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie. Het gaat daarbij om (één van) de volgende aandoeningen2 (conform indeling RIVM3 )
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-vanvaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-dezorg-werken):
• Vrouwen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn;
• Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik;
• Vrouwen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties;
• Vrouwen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie;
• Vrouwen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en vrouwen die een orgaan- of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Vrouwen die een bloedziekte hebben. Vrouwen met een verminderde weerstand doordat ze weerstandverlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen drie maanden na chemotherapie en/of bestraling. Vrouwen met ernstige afweerstoornissen
waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. Vrouwen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken;
• Vrouwen met een hiv- (humaan immunodeficiëntievirus) infectie;
• Vrouwen met ernstige leverziekte;
• Vrouwen met zeer ernstig overgewicht;
• Zwangere vrouwen ouder dan 35 jaar en/of met een migratie-achtergrond.

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vaccins/zwangerschap

https://www.nvog.nl/actueel/update-standpunt-vaccinatie-tegen-covid-19-rondom-zwangerschap-en-kraambed/

https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/veel-gestelde-vragen-van-zwangere-vrouwen-over-het-coronavirus/445

 


GGD HM A4 folder Zwangerschap en de coronaprik GGD HM A4 folder Zwangerschap en de coronaprik